Tuesday 10th April 2018

Planned technical maintenance / Планирана техническа профилактика, scheduled 2 years ago

Our VPS provider will be doing a planned technical maintenance which will affect our servers in Europe. Short outages are possible between 21:00 and 22:00 (EEST) today.

Нашият VPS доставчик ще извърши планирана техническа профилактика, която ще засегне нашите сървъри в Европа. Може да възникнат краткотрайни прекъсвания в интервала между 21:00 и 22:00 днес.