Sunday 21st January 2018

Planned Technical Maintenance / Планирана техническа профилактика

We will be doing a planned technical maintenance to all servers in Europe. Short outages are possible.

Ще извършим планирана техническа профилактика на всички сървъри в Европа. Може да възникнат краткотрайни прекъсвания.